Wednesday, April 20, 2011

Ganito ka ba Magmahal?

Paano nga ba masusukat ang kahulugan ng salitang PAG- IBIG ?  Sinasabing ang sukatan ng pagibig ay ang pag ibig na walang sukat. Masyadong malalim wika nga ng iba, kung kayat marahil ang iba ay naliligaw at nagkakaroon ng pagkalito na nagiging dahilan ng pagkabigo ng nakararami sa atin.

Sa maraming taon na pagtuturo at pakikipagsalamuha sa mga kabataan, kapag ito ang naging paksa ng usapan, nakikita ko sa kanilang mata ang ibat ibang reaksyon. Ang iba ay nakikinig lamang at hindi nagbibigay ng opinyon sa usapan pero ramdam ko na lumilipad ang kanilang diwa at pilit na pinag-iisipan ang mga pagbabahagi ng iba. May mga kabataan na masyadong aktibong nakikipagpalitan ng kuro-kuro at opinyon marahil dahil na rin sa kanilang mga karanasan.Sa huli, pagsasama-samahin ko ang kanilang mga pagbabahagi at pipiliting maiguhit  sa kanilang isipan ang tunay na mukha ng PAG-IBIG.
Tulad ng mga nakagawian, sa kalagitnaan ng usapan, ipakikita ko sa kanila ang isang krusipiho at itatanong sa kanila,  Ganito ka ba Magmahal ?

                                                
 Walang-pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan…


Kapag nagmahal ka hindi dapat maging basehan lamang ang damdamin. Sapagkat ang damdamin ay nagbabago. Kung titignan natin, tinuruan tayo ni Hesus kung paano magmahal sa pamamagitan ng pag-aalay nya ng Kanyang sarili sa krus doon sa bundok ng kalbaryo.Hindi Siya nagmahal na ang naging batayan lamang ay ang kanyang pakiramdam bagkus ito’y buong pagkatao Niyang ibinigay at ipinakita sa atin.

Bilang paggunita sa mahal na araw, nawa’y taimtim tayong magnilay-nilay at makatulong ang video na ito na mapapanood sa baba upang makita natin ang tunay na kahulugan ng salitang PAG-IBIG…


Tuesday, April 19, 2011

I support PEBA...


Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa Pinoy Ekspats/OFW Blog Awards ( PEBA) kung hindi ko pa nakausap ang  isang kaibigan na tulad ko parehas rin na narito sa Kuwait, ( Animus, last year winner sa PEBA awards ) hindi ko alam na mayroon palang nagpapahalaga at kumikilala sa galing at husay ng mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa kung ang pag uusapan ay tungkol sa mundo ng blogging.

Isang pagpupugay at kahangang - hangang pagkilos para sa mga taong nakapag-isip, sama samang nagbuo upang maitaguyod ang PEBA. Ito ay nagsilbing tulay upang  sama-samang makatawid ang mga pilipinong nasa iba't ibang panig ng mundo gamit ang kanilang panulat para  maihatid ang kanilang tunay na saloobin. Magkaiba man ng paniniwala o paraan ng pagpapahayag ang maging tema ng kanilang panulat, ang mahalaga ay ang kalayaang maisatinig anuman ang kanilang nais maiparating.

Kung paanong ang isang salita ay nagiging pangungusap at ang pinagsama-samang pangungusap ay nagiging isang talata o kuwento na nakabubuo  ng isang paksang maaaring mag iwan ng aral sa mga mambabasa, ang PEBA ay  naging isang tambayan ,at di kalaunay naging isang tahanan ng mga mangagawang Pilipino na sama-samang inihahatid sa pamamagitan ng  panulat ang kalagayan, karananasan  at pakikipagsapalaran bilang mga Overseas Filipino Workers.

Sa taong ito, na may temang “ Akoy Magbabalik, Hatid ko'y Pagbabago. I Will Return, I Will bring Change", sama-sama nating suportahan ang PEBA.