Sunday, September 11, 2011

Lipad Saranggola...Lipad saranggola lipad,
Pumaitaas sa matingkad na ulap
Sumabay sa hangin saan man mapadpad
Arukin ang langit hagkan nang ganap
Upang ang lupa’y tumingala’t ipalakpak ang palad.
Lipad saranggola lipad;
Sumabay sa pag-awit ng alapaap
Malayang pakinggan ang himig na banayad
Mula sa himno ng mga ibon na kasabay mangarap
 Sa pagkampay ng bagwis kasama kang ililipad.


Lipad saranggola lipad,
Lumuhod man ang araw di dapat aandap-andap
Maigting ang pisi upang di ka lumiyad
Sumalungat man ang hangin matutong lumanghap
Kung ayaw mo maputol at sa putik tuluyang sumayad.
Lipad saranggola lipad;
Tangan ka ng aninong sa mata’y may kislap
Hindi bibitawan ang lubid sa kuyom na palad
Upang hindi bumulusok at dusa’y malasap
Mapanatag ka’t ang nagpapalipad ay taong di huwad.4 comments: