Friday, March 11, 2011

Agos

                            Sa baway daloy ng tubig  ay may mga batong nakaharang, pero kahit gaano mang kalaki ang batong iyon, kung patuloy na sasabay sa agos at di hihinto, ang magiging hantungan  ay  isang malawak na karagatan na magdudulot ng kaligayahan at kapayapaan. —                                                            Kuya Poklong

No comments:

Post a Comment