Friday, March 11, 2011

Huwag Matakot Magmahal

May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi inaasahan. Minsan magugulat ka na lang nasa tabi mo na pala yung hinahanap mo, nakapasok na  hindi mo man lamang  namamalayan. Huwag matakot, dapat maging handa at mgkaroon ng lakas na loob anuman ang maaari nyang iwan o gawin sa iyo. Kung hindi man maganda ang iiwan niyang karanasan sa iyo,maging positibo ka, dumaaan lang yan para turuan ka kung ano ang nararapat na gawin mo sa susunod kapag may dumating na panibago.


Huwag kang matakot na  muling mag magmahal. Tandaan mo na kapag may nawawala, may dumarating at  mas karapat- dapat pa kaysa sa mga nauna. Ihanda mo ang sarili mo sa posibilidad na maari kang  masaktan. Huwag kang matakot dahil walang nagmamahal na hindi nakararanas ng sakit at kabiguan. Sa bawat sakit na iniwan sa iyo, ang positibong bunga ng lahat ng iyan ay  ang katatagan mong harapin ang anumang sitwasyong bumabagabag at nagpapagulo sa iyo. Lalo mong nakikita ang tunay na mukha ng pag-ibig sa bawat kabiguan na nararanasan. Huwag mong pigilan ang sarili mo na magmahal hanggang hindi dumarating ang taong nakalaan at magmamahal nang tapat sa iyo.

No comments:

Post a Comment