Friday, March 11, 2011

Katapangan

Sa mga bata, ang pagiging matapang ay pinapakita sa pisikal na deskripsyon nito. Ngunit sa ating mga matatanda kasama na ang mga umuusbong na kabataan ngayon, hindi dapat manatili sa  kaisipan na ang sukatan ng katapangan ay nasa pisikal na lakas. Kung noong  mga musmos pa tayo, kamao ang sukatan ng katapangan, ngayon, ang lakas ng pag-iisip na kontrolin ang anumang galit na namumuo sa dibdib, ang tamang pagharap sa responsibilidad, at kung pano ka manindigan sa iyong paniniwala lalo na sa pagsisiwalat ng katotohanan ang siyang  tunay na kahulugan ng katapangan“.


No comments:

Post a Comment