Friday, March 11, 2011

Mga Buwitre sa Lupa

Marahil masaya ang buhay kung alam mo kung  paano mamuhay nang masaya at malayang  gawin  ang mga bagay na magpapaligaya sa iyo, walang nagbabantay at pilit na minamatyagan  ang bawat kilos o gagawin mo. May mga tao  na pinipilit kang ikulong sa sarili nilang hawla, umaastang panginoon at tinatrato kang tulad ng  isang alipin na dapat sumunod sa lahat ng kanilang sasabihin at ipagagawa. Mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay isang ibon na mataas ang lipad at tayo’y nananatiling nakatingala na lamang sa kanila  habang sila ay nagpapakasaya dahil alam nilang walang maaaring sumabay sa kanilang paglipad at  inaakong sa kanila lamang ang mundo.Mananatili na lamang ba tayong nakatunganga at ngawit ang leeg habang minamasdan ang mga mga buwitreng lumilipad at ultimong hayok na hayok at anumang oras ay maaari tayong dagitin at sunggaban? Bakit  di mo putulin ang mga pakpak nito upang magising sila sa katotohanan na lupa rin ang  kanilang babagsakan.
Nakauubos din ng katinuan ng pag iisip ang paghahanap ng tamang lugar at panahon upang maramdaman ang kaligayahang  matagal na nating hinahangad.Marami sa atin ang nanatiling  di makakilos dahil sa tanikalang nakatali sa ating mga paa. Ang iba’y manhid na at di magawang ipaglaban ang sariling kasiyahan. May nagpupumilit na humulagpos sa rehas ngunit dagling sumuko dahil sa pag aalinlangan sa mga sasabihin ng mga nagpapanggap at nagmamalinis na matuwid na tao. Kasiyahang panandalian lamang,di magawang maipagpatuloy dahil sa takot at pangamba sa mga taong  kumakain nang kasiyahan ng iba. Bakit di tayo lumabas sa kahon ng buhay, sa ideya na magiging masaya tayo sa paraang kaya natin.Paano ba maging malaya at masaya sa mundo na halos lahat ay mali ? Karamihan ngayon ay hinahanapan ng kamalian ang kanilang kapwa, masugid nilang pinagmamasdan ang bawat galaw at pagkakamali dahil alam nila dun sila nagiging masaya. Magpapatalo ka ba sa mga  buwitreng ito  na unti-unting sinisira ang pundasyon ng kaligayahan na sinimulan mong itayo?
Ang impiyerno ay narito sa lupa kasama ng mga buwitreng naglalaway sa kasiyahan ng iba. Patuloy na aatake anumang oras upang sunggaban at nakawin ang kaligayahang tinatamasa ng iba. Matuto kang ipaglaban ang sarili mong kaligayahan,  huwag padaig sa mga buwitreng ito. Gawin mo mga bagay na makapagpapasaya sa iyo.Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba, hanggat alam mo na wala kang sinasagasaan at  tinatapakan na ibang tao

No comments:

Post a Comment