Friday, March 11, 2011

Awit ng Isang Ina

Ang video na ito ay ginawa ko bilang pagpupugay sa ating mga ina. Naway kumintal sa ating isipan at  hipuin ang ating mga damdamin sa bawat katagang mababasa rito


 Ang awit ng isang ina ay hindi magiging ganap na musika kung hindi tayo sasabay sa kanilang himig...
No comments:

Post a Comment